Ratkaisukeskeinen elämä

Kaikki on nähtävillä. Miten olemme kohdelleet itseämme ja toisia? Minälaisessa elämässä elämme, tyytyväisenä vai tyytymättömänä? Varmaa on, että tyytymättömyys johtaa energioiden katoon ja sairastumiseen ennen pitkää. Miksi muutosta on niin mahdotonta saada aikaan? Mikä estää ottamasta oikeaan suuntaan vieviä askeleita? 

Oman asiantuntijuuden käyttöönottoon ei tarvita kursseja. Rohkeutta ja päättäväisyyttä kylläkin. Uskoa ja luottamusta. 

Ensimmäisen askeleen otto vapauttaa jo paljon energiaa. Hyvinvointi lisääntyy ja päättäväisyys kasvaa. Muutoksen ei tarvitse olla siltojen polttamista vaikka joskus sekin tuntuu olevan välttämätöntä.

 

Käyttöjärjestelmästä

Meillä kaikilla on iki oma käyttöjärjestelmä. Se reagoi omimmilla tavoillaan ja tulokset/vaikutukset näkyvät elämässämme, arjessamme, ihmissuhteissamme, asenteissamme, teoissa ja toimissa. Kaikki olemme syntyneet tänne syystä. Jokaisella on tarkoitus ja jokaisen elämä on arvokas. 

Jos otamme lähtökohdaksi henkiset näkemykset ja sen, että elämä itsessään on arvokas, alamme vähitellen ymmärtää myös ns. normaalista poikkeavien ihmisten elämää. Heilläkin on syynsä olla täällä ja elää elämäänsä. 

Kysymys on kasvamisesta ja kasvamiseen liittyy oppiminen. Oppiminen tarkoittaa laajentuvaa ymmärrystä elämän moninaisuudesta ja mm. erilaisuuden hyväksynnästä. Voidaan ajatella, että haasteelliset ihmiset ja tilanteet ovat mitä suurimmassa määrin oppimisen mahdollisuuksia kaikille asianosaisille. Voidaan kysyä, mitä oppia olemme käymässä läpi erilaisten haasteidemme kanssa? Olipa haaste toisen ihmisen kohtaamisessa tai tilanteissa joissa olemme.

Mistä hyvä arki koostuu?

Peruspakettiin kuuluu:

1) Turvallinen arki, selkeys rutiineissa ( ruokailut, elämän rytmit( lepo, työ, harrastus jne) 

2) Ravinto, mahdollisimman luonnollinen ravinto

3) Järkevä some-käytäntö, sähkömagneettiset kentät

4) Liikkumisen ja levon tasapaino

5) Läsnäolemisen taito

Ennaltaehkäisevyys ongelmien ilmaantuessa. Toimitaan heti ja mieluummin ennakoidusti.