Tasapainoon

Terveys on tasapainoinen tila kaiken suhteen, sisäisesti ja ulkoisesti. Epätasapaino pitkään jatkuessaan sairastuttaa ihmisen. Sairaus on muutakin kuin fyysinen tila. Sen ymmärtäminen laajaksi kokonaisuudeksi, johon liittyy ihmissuhteet, taloudellinen tilanne, asuminen, toimeentuleminen jne. vaatii uudenlaista ajattelua ihmisenä olemisesta. 

Pääosassa on ihminen itse henkisenä ja fyysisenä olentona. Eniten epätasapainoa on henkisyyden suhteen, mistä seuraa moninaiset vaikeudet arkisessa elämässä. Epätasapaino etenee ja laajenee koskemaan lopulta koko elämää ja siihen kuuluvia asioita. Paraneminen voi alkaa, kun ihminen kääntää huomionsa ulkoisesta sisäiseen.

Tasapainoon päästäkseen ihminen tarvitsee itsensä ymmärtämistä. Ymmärrykseen ja tietoon pohjautuvat itsehoidolliset keinot ovat avain. Kysymys on kutenkin aina ihmisen syttymisestä itselleen ja elämälleen. 

 

Itsehoidon ABC...

Lähtökohta hyvinvointiin on luonnollisessa ihmisessä. Kuinka luonnottomaksi ja luonnosta vieraantuneiksi olemme itsemme saattaneet? Jokainen voi tarkastella omaa tilannetta ja arvioida sitä asiantuntijuudestaan päin. Jo se että havahtuu ajattelemaan itsestään asiantuntijana oman elämänsä suhteen on edistysaskel luonnolliseen suuntaan.

Tarkastelun alle kannattaa listata koko elämää koskettavat asiat ja elementit. Työstä, vapaa-aikaan, ravintoon, asumiseen, liikkumiseen, vaatetukseen, sisustamiseen, lepoon, harrastuksiin, musiikkiin, elokuviin, lääkityksiin, alkoholiin, seksiin jne.

Luonnollisen tunnistaa luontevasta, alkuperäisestä ja aidosta. Keinotekoisesti tehty ja markkinoitu asia viittaa ihmistä vahingoittavaan ja luonnosta vieraannuttavaan elämään.

Mikä vahingoittaa ihmistä eniiten?

Myrkyt eli kemialliset aineet, tuotteet ja valmisteet. Kuitenkin yhtä vahingoittavaa ihmisen kokonaisvaltaisuudelle on negatiiviset asenteet, ajatukset ja kokonaisvaltaisesen henkis-fyysisen ihmisen minimointi. Fyysisen kehon ja materialistisen ajattelun/elämän liitto on vieraannuttanut ihmisen itsestään, toisista sekä luonnollisesta.

Muutoksen mahdollisuus

Energia on keskeistä kaikessa elämässä. Koneet ja vempaimet toimivat kun saavat ominaisuuksilleen sopivaa energiaa. Koneiden, laitteiden ja kulkupelien kuntoon kiinnitetään huomiota, koska tiedetään, että rikkoutuneella ja viallisella ei tehdä sille kuuluvia tehtäviä.

Ihmisen energia mielletään  länsimaissa edelleenkin ravintoon ja hengitykseen. Sen sijaan muualla maailmalla on vuosituhansia pidetty yllä henkisyyteen liittyviä kokonaisvaltaisia oppeja. Tiede on tutkinut asiaa ja todennut, että todellakin on olemassa mitattava ja määriteltävä henkinen ulottuvuus. Chakraoppi, energiapsykologia, reiki ja erilaiset muut energianhoitomuodot ovat tunnettuja ja tunnustettuja. On sanottu, että ajatus on ensimmäinen teko ja tällä tarkoitetaan ajatuksen suuntaamista niin, että todellakin alkaa tapahtua asioita fyysisessä arjessa.

Energianlaatu on ratkaisevaa, onko se negatiivista, positiivista vai neutraalia. On selvää, että negatiivinen synnyttää kielteisiä asioita ja ilmiöitä. Positiivisella on myönteisiä vaikutuksia ja neutraali ei saa huomattavia muutoksia aikaan. Se ikään kuin peesaa sivussa.