Rauhoittumisen avaimet

Ulkoinen maailma on haasteellinen. Mistä muualta ihminen, minkä ikäinen tahansa, löytää voimaa mielen hiljentämiseen, kuin sisäisestä olemisen tilasta?

On tutkittu ja tieteellisesti todettu, että meditaatiolla on suoranaisia terveysvaikutuksia. Jo muutaman viikon säännöllinen hiljentyminen näkyy veriarvoissa, aivosähkökäyrissä, sydänfilmissä ja mikä parasta ihminen kokee saaneensa elämänsä parempaan järjestykseen.

Suurin este päästä kokemaan sisäisyyttä, on ihmisen oma asenne ja mieli. Kuvitellaan meditaation olevan vaikeaa tai siihen liitetään virityksiä sopimattomista virtauksista jne. Kuitenkin kysymys on ihmisen itsensä aikaan saamasta tilasta ei ulkoapäin johdetusta manipuloinnista.

Ihminen on kokija, näkijä ja tekijä. Hyvinvointi on mahdollista ja sen saavuttamiseksi on olemassa hyviä, helppoja ja ilmaisia keinoja. Miksi estää itseään voimasta paremmin?

Rauha, hiljaisuus, olemisen hetki

Meditaatio on hiljaisuus mielessä ja ajatuksien tulvassa. Se on tila ja hetki kokea läsnäoleminen. Hiljentynyt mieli ja tietoinen hengittäminen antavat voimavaraisuuden tunnetta, vastustuskyvyn kasvua ja rauhaa. Rauhan tunteesta kumpuaa luottamus elämään.

Rukoileminen on henkinen tapahtuma, jossa rukoilija sanoittaa elämäänsä itselleen ja Jumalalle. Rukoileminen on puhetta Jumalalle ja meditaatio on Hänen kuulemistaan.